site gps phone tracker cheating spouse cell phone monitoring software that fleet order online spy essay about help someone blackberry z10 read text messages how to buy essays research paper service reviews site where to finding someone to write my college essay tracking apps android press cell what should i write my compare and contrast essay on ghost writer college papers О сайтах и жизни Határtalan...
Járt már Bécsben, de Pozsonyban még soha? Minden évben elutazik Székelyföldre, de Nagyváradon még nem állt meg? A magyarság déli része véget ér Szegeddel és Péccsel? Célunk, hogy megismertessük a határon túl, kisebbségben élő magyarság településeit az ott élők szemszögéből. Önkéntes tudósítóink informálják az olvasót a jelentősebb eseményekről, programokról.
A jobb oldalon található ikonokra kattintva pedig receptek, várak, kúriák elevenednek meg. Ezeket Ön is szerkesztheti, próbálja ki most!
Developed by JoomVision.com

Határtalan... Határtalan...

Határtalan... Határtalan...

Határtalan... Határtalan...

Határtalan... Határtalan...

Határtalan... Határtalan...

Határtalan... Határtalan...

Pályázat - Galéria

BejelentkezésKérdező

Felvidék alatt mit értünk ma? 

Facebook

Magyar Civilszervezetek

maci_allo_logo_3

A diószegi Szűz Mária mennybemenetele templom

PDFNyomtat

dioszeg_templomAz építmények kategóriába sorolom a szomszédos kisváros, Diószeg templomának az 1744-1973-beli történetét.

Diószeget a dokumentumok 1252-ben IV. Béla oklevelében említik először, de régészeti leletek alapján bizonyítható, hogy már az 1. és a 4. század közötti időszakban kvád település volt. Temploma együtt fejlődött a kereszténység terjedésével, lakosságát nem kímélte a történelem kegyetlen alakulása.

Először 1332-1337-ben szerepel az okmányokban a templom Pál nevű plébánosa. Az esztergomi korabeli dokumentum a kismácsédi templomot már a diószegi templom filiális templomaként említi.Tehát a diószegi templom ezidőtájt már a plébánia templom szerepét töltötte be. Az akkori Szűz Mária templomot a török pusztította el. 1633-ban a lakosságában megfogyatkozott, ám hitben hű maradt Diószegiek felépítették a mostani templomot. Templomukat csaknem 60 évig építették. Az eredeti templomnak csak a torony része maradt meg, a templom fekvése kelet-nyugat tájolású volt. A hozzáépített részt már az utca fekvéséhez, a főút irányához alkalmazták. Ezért is oly érdekes formájú a templom épülete.

A nagydiószegi plébániához már emberemlékezet óta mindig két templom tartozott. Nagydiószeg volt az anyaegyház, mater, és az anyaegyházhoz tartozott Kismácséd leányegyház, filia, továbbá Ujhely puszta és Gyarmat község, a mai Kisdiószeg. Újhely pusztának és Kisdiószegnek nem volt temploma . 

A templom múltja

Illyés István esztergomi kanonok 1695. február 2.-án írt Canonica Visitatio-jában megjegyzi, Diószeg községnek több, mint hatvan éve új temploma van. A községben az első templomot valószinűleg a Klarissza apácák építették. Az apácáknak a községben kolostoruk volt és a plébánia templom egyúttal a kolostornak a temploma volt. Ez a templom elpusztult vagy a háborúk viszontagságai, vagy pedig tűzvész semmisítette meg. A Klarisszák felosztása után a község a vallásalap tulajdonába ment át és a vallásalap 1786-ban a templomot felépítette. (...) A Klarisszák templomából csak a torony maradt meg. A torony körülbelül 1620.-ban épült. A régi templom, a torony mai állása mellett arra enged következtetni, hogy kelet-nyugati irányban volt építve. Az 1786.-ban a vallásalap által épített templom hajója délkelet-északnyugat irányban lett felépítve és a templomtorony a szentély mellé lett építve.

templom_oltar

A templom belseje

A templom falai égetett téglából vannak felépítve, mennyezete gerendás volt. 1897-ben gróf Zichy József patrónus ezeket a gerendákat leszedette és a mennyezetet simává alakíttatta. Hajóban a szentély feletti falon állott a patrónus cimere, 1926-ban, a festés alkalmával a címert eltávolították és helyére ezen felírást festették ,,Az én házam az imádság háza."
A templom padlózata a szentélyben négyszegletes márvány lapokkal van fedve. A hajó padlózatát a szentélytől a padsorokig és a két padsor között a főbejáratig ugyancsak négyszegletes márvány lapok borítják, két oldalt és a padsorok végétől a templom hátsó faláig a padozatot beton fedi.

Berendezés

A lecke oldalon állt a Keresztoltár, amely ugyancsak fából készült. Ezen oltárt a hívek, a rajta elhelyezett Jézus Szive szobor után ,,Jézus szent Szíve" oltárnak nevezik. A Jézus szent Szíve oltár aljában van elhelyezve a szentsír. Az egész oltárt és a szentsírt 1926-ban a templom kifestése alkalmával a helybeli Fogyasztási szövetkezet megjavíttatta és átfestette.A templom az ősidőktől kezdve , amint ezt a legrégebb Canonica Visitatiok is bizonyítják – három oltára van. A szentélyben áll a főoltár, a templom hajóban, a szentéllyel párhuzamosan a két mellék oltár van elhelyezve. A főoltár fából készült 1908-ban. Nagy Miklós és neje, Kovács Piroska készíttette.
Az evangeliumi oldalon Szent Mihály arkangyal oltára van. A hívek a rajta elhelyezett Mária szobor után Mária oltárnak nevezik. 

lourdes-i barlang_dioszeg

Ezen oltár is fából készült. Szintén itt áll a Szentolvasó társulat oltárszerű emelvénye, melyet az Olvasó Társulat készíttetett.
Ugyancsak itt van elhelyezve a fából készült szószék. Hátul, a padsorok mögött két oldalt, egymásnak szemben vannak elhelyezve a fából készült gyóntatószékek. A bejáratnál kétoldalt a állnak a kőből faragott szenteltvíz tartók.
A szentélyben a főoltáron kívül a keresztút és a két keményfából készült pad van elhelyezve.
A templom falain kis polcokon vannak elhelyezve a különböző szobrok. A lecke oldalon oltárszerű emelvényen áll a Fájdalmas Szűz Anya szobra, melyet Varjú Szilveszter és neje ajándékozott a templomnak. A templom hajóban két sorban állnak a padok. Mindkét oszlopban 12-12 darab keményfából készült pad van elhelyezve. Mindkét oldalon az első hat pad szép faragással van díszítve. A többi padok faragás nélküliek és valószinüleg újabb keletűek.

Világítás

Régebben a templom megvilágítása az estéli ájtatatosságok alkalmával gyertyával történt.
1922-ben a patrónus, a cukorgyár bevezettette a villanyt és a templom így esténként jobb világítást kapott. A cukorgyár a templom megvilágításához szükséges áramot úgy a templomnak, mint a plébániának ingyen adja.
1936. jan. 24.-én Rehanek Ferenc esperes-plébános a templom hajóban négy nagy gömb-lámpát szereltetett fel. A templom közepén függő rézcsillárt, amelyben ezelőtt gyertyák égtek, átalakíttatta villanygyertyákra. A kórusra egy új lámpát, a szentélybe pedig 2 reflektort szereltetett.
A kóruson van elhelyezve az orgona.

A főoltár Szűz Mária mennybemenetele c. képe

Templomi zászlók és lobogók

A templom már a múltban is túlságosan el volt látva zászlókkal és lobogókkal. A legrégebb Canonica Visitatio szerint a diószegi templomban 12 db. zászló volt elhelyezve. Ez a szokás az évtizedek folyamán sem gyengült, sőt inkább erősödött.Az 1937-ben a templomi padok oldalára már 15 db. zászló van felszerelve, s a templom valósággal úgy néz ki, mint egy zászlóerdő. 

A torony

A templom tornya a szentély jobb oldalán van. Tisztán látszik, hogy itt a templom van a toronyhoz építve. A torony sokkal régebb keletű, mint a templom. Azt is pontosan meg lehet állapítani, hogy az előző templom nem így állt, mint a mostani. A torony valószinűleg az első templomnak volt a tornya, eredetét kb. 1620 teszik. A stílusa teljesen elüt a templom stílusától. A torony alakja négyszegletes, magassága kb-20-24 méter. A torony teteje csúcsban végződik. A csúcs végére kovácsolt vasból készült kettős kereszt van húzva. A torony felső párkányán négy nagy kőből faragott szobor látható.

Harangok

A diószegi templomnak négy bronzból öntött harangja volt. 1917-ben a politikai hatóságok három harangot leszereltettek. A leszerelt harangokat a torony-ablakból dobálták le az útra, ahol darabokra törtek. A legnagyobb harang azonban megmaradt. A faluban a hívek ezt a harangot ,,öreg harangnak" hívják.
A világháború után, amikor az élet ismét a rendes kerékvágásba tért vissza, a diószegi hívek adományokból és gyűjtésekből az elrekvirált három harang helyett 1923-ban három új harangot szereztek be. A legkisebb harang oldalán Jézus Szent József képe látható. Súlya kb. 25 kg. Ezt ,,lélek-harangnak" hívják, ugyanis ezen haranggal csendítenek a haldoklónak.

Pályázó: Varga Ferenc, Kismácséd (Szlovákia), 18 év feletti kategória
Felhasznált irodalom: Varga Ferenc, Krónika - Martiny Ferenc jegyzeteinek hiteles átiratai
Képek: Baborík Pavol

2014. november

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

Szóljon hozzá!

A hozzászólások utólagos moderálás után jelennek meg az oldalon, ezért nem látja rögtön írását! Üdvözlettel: a Szerkesztők


Biztonsági kód
Frissítés

Ide te is írhatsz!

verecke

Kárpátaljáért segélyakciók

Segélyakció feltöltés


templomMegmentendő templomok, szakrális emlékek

Feltöltés a kategóriákba


bastyaSzemélyes élmények, történetek várakról

Feltöltés a kategóriákba


faIskolák, kúriák, kastélyok, ipari emlékek

Feltöltés a kategóriákba


receptek

Gasztronómiai érdekességek, receptek

Feltöltés a kategóriákba


viseletNépviselet, népművészet ünnep- és hétköznapokon

Feltöltés a kategóriákba


szotarTörténetek, hagyatékok, tájnyelvi kifejezések

Feltöltés a kategóriákba


hangjegyA tájegységre jellemző dalok és dallamok

Feltöltés a kategóriákba


forrasFürdők, források, gyógyforrások, hőforrások

Feltöltés a kategóriákba


bogarTörténelmi kertek, sírkertek, emlékművek

Feltöltés a kategóriákba


Eseménynaptár

február 2023
HKSZCSPSZV
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 2812345

Útitárskereső

Támogatók

emet_logo

Libri_Kiado_logo

Helikon

konyvudvar_logo

Park_logo_szines

Kolibri

szulofold_logo

További együttműködők

algyogyi_kereszteny_ifjusagi_tabor_logopalyazatiro.hu_logopalyazatmenedzserpalyazatok_org-logo_minipontwebpafiforrasfigyelo.hu.logo_normalalkotoi_palyazatoklogo-small