whatsapp spy reviews site spy phone review best where to buy research papers mobile phone surveillance system order of research paper fleet gps tracking here essay for civil services exam papers online spy mobile sms alabama live homework help cell phone spy free download mobile spy java download site writing sms tracker agent help spy on someones phone texts text tracking app Блог о

Környezeti nevelés

Nyomtat

mohol_kornyezeti neveles1A Zöldike természetvédelmi civil szervezet fő céljainak megvalósítása érdekében a mezőgazdasággal való együttműködést is szorgalmazza, és igyekszik segítkezni folyamatos munkaakciók keretbén is a mezőgépek útjait szegélyező fák metszésével és az azokat övező terület rendezésével.

A szervezet nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre is, mivel meggyőződésük szerint a gyermekek környezettudatos nevelése a közvetlen- és a közvetett környezet megóvásának alapkövét jelenti.

A környezet és a természet iránti felelősség kialakítása mindig jelen volt az emberiség történetében, de az ember és az őt körülvevő természet közötti kapcsolat hangsúlyossága, szemlélése változott az egyes történelmi korokban. A környezeti nevelés csak akkor lehet hatékony és eredményes, ha megfelelő társadalmi háttérrel is rendelkezik. Egy a környezeti problémákra nem figyelő, helytelen szemléletű társadalomban eredményes környezet- és természetvédelmi oktató-nevelő munkát nem lehet végezni. Ezért szükség van közvetlen vagy közvetett módon minden olyan ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységre, amely felhívja az emberek figyelmét a környezetvédelmi problémákra, valamint ezek következményeire” – hangsúlyozta Báity Ferenc, a Zöldike elnöke.

mohol_kornyezeti neveles2A túrkevei ( Magyarország) Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző egyesület 2017 tavaszán “ Vajdasági fiatalok közösség szervezése a helyi és magyarországi civil szervezetek segítségével” címmel pályázata támogatásra került és elsődleges célja és lényege, hogy a vajdasági fiatalok környezettudatosságánal erősítése , illetve a programok alati ösztönzése a közösségszervezésre. A Giligán Egyesület első lépésként a vajdasági szervezetekkel vette fel a kapcsolatot, elsőként a Zöldike természetvédelmi civil szervezetet kereste fel. A közösségszervezés első állomásának programját az ózonréteg világnapjára emlékezve a Giligán Egyesület a Zöldike természetvédelmi civil szervezettel és az Ökobecse Egyesülettel közösen valósítottak meg az óbecsei Goran Parkban: szeptember 15-én ezen a programon a Sever Đurkin Általános Iskola diákjai és a ŠOSO „ Bratstvo” iskola diákjai vettek részt.

Az ózonréteg világnapjára való megemlékezésen túl több környezet-és természetvédelmi foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. A második állomás alkalmával szeptember 30-án a Giligán és Zöldike Egyesületek a moholi Általános Iskola diákjaival a bánáti makkosban szerveztek túrát. A helyszínre lovaskocsikkal érkeztek, majd sétálva tették meg a felfedező körutat az egyesületek szakembereinek, Szász Béla, Tóth László és Dr. Miklós Ferenc kíséretében. A következő állomásként február elején környezetvédelmi előadás keretében környezetvédelmi totót töltettek ki a moholi gyerekekkel, illetve Adán a 16 éven felüli fiatalokkal és felnőttekkel. A program az emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével valósult meg.

A környezetvédelmi tudatformálás célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Ahogy azt Lehoczky János is írta: „A környezeti nevelés célja többrétegű, nem csupán a környezetvédelmi ismeretek átadása. A személyiség egészére igyekszik hatással lenni, így a tudatra ismeretekkel, az érzelmekre élményekkel, és az akaratra célratörő tevékenységekkel.” – zárta gondolatát Báity.

Lajkó Szilvia

Fotók: Zöldike

2018

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook