whatsapp spy reviews site spy phone review best where to buy research papers mobile phone surveillance system order of research paper fleet gps tracking here essay for civil services exam papers online spy mobile sms alabama live homework help cell phone spy free download mobile spy java download site writing sms tracker agent help spy on someones phone texts text tracking app Блог о

Szent Margit római-katolikus templom - Kismácséd

Nyomtat

antichiai_szent_Margit_tempA templom bemutatása Varga Ferenc CD-n mellékelt pályázati anyagából (részletek).

Ősi múltal rendelkező kisközségünk legnagyobb egyházi, történelmi és építészeti értéke kétségkívül a templom. Kismácséd község mai mapig is működő, antióchiai szent Margit római-katolikus temploma a község délkeleti szélén, nem beépített részén fekszik, kint a szántóföld közepén. 

Az objektum aszfalt úton közelíthető meg, amely végigszeli a falut, a mai temető mellett vezető úton. A másik megközelíthető szakasz a délkeleti oldalról vezető állami Pozsony /Bratislava/-Szered /Sereď/ útszakaszról levezető földes határi út. A csaknem szintkülömbség nélküli terepen a magányosan álló épület ékesen, dominálóan emelkedik ki a messzi távolságba.

Margit_templom_belulA kelet-nyugat orientáltságú épület egyhajós részből, merőlegesen álló szentélyből és kelet felől hozzáépített sekrestyéből áll. A nyugati oldal középső részén a torony kapcsolódik a hajóhoz. A torony részen lévő neogótikus, kőből készült ajtón keresztül lehet bejutni a templomba. A torony négyemeletes, alapterülete 4,2 m x 3,7 m, boltíves mennyezettel. A földszinti részből lehet átmenni a boltíves hajó részbe. A második emelet a kórus rész, ahol az 1727-ből, származó légfúvós orgona található. A harmadik emelet a padlás rész. A 2. és 3. emelet északi, nyugati és déli oldalán lövőrésnek megfelelő ablakok vannak. A nyitott padlás részbe a kóruson keresztül lehet bejutni. A 4. emeleten ugyancsak 3 darab boltíves ablak van. Szintén itt található a harang, amely szent Katalinnak a tiszteletére van felszentelve. A torony rész nyitott, látni lehet a torony fa tartó szerkezetét. Tetejének a négy sarkán falazott kis tornyocskák, ún. sisakok vannak. A tető rész közepén a torony csúcsosodik ki, melynek a tetején az arányos méretű kereszt van, felette a félhold, majd a lófarok következne, amely ma már hiányzik, de 1982-ig még ott lengett. A legtetején a hatágú csillag ékesen csillog a visszaverődő napfényben. Ezek a szimbólumok magukban hordozzák a falu múltját, történelmét.

Margit_templom_oldalaA templom nyugat-kelet tájolása a következőképpen magyarázható. A különböző égtájak felé való igazodás a liturgiában a keleti egyházban a V. században, a nyugati egyházban a VI. században keletkezik. Ekkor kezdik megkívánni, hogy a templom apszisa a keleti oldalon legyen, vagyis hogy a hívek, ha az oltár felé néznek, kelet felé legyenek fordulva. A papi szószékről a pap észak felé fordulva énekli az evangéliumot. Ennek a szokásnak a középkorban misztikus magyarázatot is adtak. Az észak a sötétséget, a Sátán birodalmát jelenti s így a diakónus azért fordul észak felé, hogy az evangéliumi világosság a Sátán birodalmának a sötétségét is eloszlassa.

(...)

2012-ben Varga Indrid-Varga Ferenc megírják a kismácsédi antióchiai szent Margit római-katolikus templom történetét ,,Templom a szántóföld közepén" címmel.

A kismácsédi szent Margit római-katolikus templom a népi hagyománnyal és a történetírással ellentétben, nem a török pusztítás után lett elhagyatott. A feljegyzés elsőként 1562-ben említi ,,a templom a szántóföld közepén " kifejezést, de 1399-ben pedig az ,,elhagyatott" kifejezést és a már két helyen létező Mácsédot-utroqoue Mached. Az addigi egy, 1326-ban említett TERRA MACHED már 1355-ben két részre osztódott.

kismacsed_templom

Jelenleg, 2009-ben Šálka László plébános keresztény erkölcsöket és Isten igéjét hirdető szavára már csak sajnos kevesen mennek el a templomba vezető úton. Varga Mariska néni közel ötven éve kántorkodik, korát nézve túl van a nyolcvanadik életévén, az idősebb generáció kihal, a templomba járók száma vészesen fogyatkozik.

Valahol, egy kis falutól távol, egy ezeréves templom, új harangszóval hívja, várja az embereket, hogy minden nap a hit, remény, szeretet ünnepe legyen. Rajtunk múlik, hogy ne csak egy műemlék legyen a templom, kint a szántóföld közepén....

Pályázó: Varga Ferenc, Kismácséd (Szlovákia), 18 év feletti kategória

2014. november

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook