whatsapp spy reviews site spy phone review best where to buy research papers mobile phone surveillance system order of research paper fleet gps tracking here essay for civil services exam papers online spy mobile sms alabama live homework help cell phone spy free download mobile spy java download site writing sms tracker agent help spy on someones phone texts text tracking app Блог о

Akli nevezetessége

Nyomtat

Akli az egykori Ugocsa vármegyében fekszik, későn, a XIV. század első felében tűnik fel a forrásokban.
Az Akli család kihaltával, a XV. század közepén a Perényi és a Magyi család vetélkedik érte, 1471-től tartósan utóbbiak kezére kerül.
Akli Református temploma - a falu egykori templomát a 14. században már említették. A későbbi templom a 15. században épült, gótikus stílusban, melyet a reformátusok 1540-től használnak. A templom 1803-ban leégett, de hamarosan helyreállították, majd 1934-ben az addigi fazsindely fedést is palára cserélték. Haranglábja a templom mellett áll. 1977-ben építették újjá, majd 1987-ben teljesen felújították. a templom jellegzetessége, hogy kőből készült.
Temploma sokáig Halmi leányegyháza volt, 1474-ben vált önálló plébániává. A kisméretű keletelt templom ma is középkori formáját mutatja. Téglalap alaprajzú hajójához a nyolcszög öt oldalával záródó, egyetlen boltszakaszos szentély csatlakozik. A hajó sarkait nem támasztják támpillérek, nyugati homlokzatát szamárhátíves keretű kapu tagolja.
A hajó déli falát két csúcsíves, rézsűs bélletű, mérműves ablak tagolja. A hajó északi homlokzata tagolatlan.
A szentély déli és délkeleti falán a hajóablakokkal azonos kialakítású és elhelyezkedésű egy-egy ablak látható.
A belsőben a diadalív csúcsíves. A szentély északi falán kőkeretű, szemöldökgyámos sekrestyeajtó látható. Tőle keletre szabálytalan záradékú, szamárhátíves fülke jelenik meg. A déli oldal keleti felén tagolatlan keretű, szegmentíves ülőfülke mélyed a falba.
A szentélyt hálóboltozat fedi, amelynek alapvázát két, egymásra majdnem merőleges keresztborda alkotja. A boltindítások alját eltérően kialakított konzolok alkotják, amelyekről hengeres faloszlopok indulnak fölfelé. A záradék két nyugati sarkában kettős talpú tornapajzs díszíti a konzolokat.
A sekrestye jelenlegi dongaboltozata akár középkori is lehet. A részletformák alapján a templom valószínűleg egy periódusban épült. Az építkezéssel leginkább 1500 körül, illetve a XVI. század első negyedében, harmadában lehet számolni. Aklihoz közel áll, nem csak összképét illetően, de azonos nyugati kapujával és részben egyező mérműveivel Csepe református temploma.
A templom felújítása 2009-ben fejeződött be.
 
Website:
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet
Hely:
  • Ukrajna
Szerző:Linc Alexandra
Created:2014-11-30 12:24:18
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook